Lärare är Maria Nylow

med över tio års erfarenhet

av att utbilda i Reiki.

Hennes Reiki Masters är;

Marie Dahlberg, Sverige

 William Lee Rand, USA.

Mer om Maria Nylow på

www.marianylow.se

Kontakt:
nylow@tele2.se

070-4559010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usui Holy Fire Reiki &

Holy Fire Karuna ® Reiki

 

 

 

TrueSelf utbildar från grundkurs till lärarnivå i friskvårdsmetoden Reiki.

 

Högre utbildningar inom avancerad Reiki och Karuna Reiki ®.

 

Verkar för kvalitetsutveckling och uppdatering av Reiki.

 

 

Många lever idag på eller utanför gränsen av sin förmåga. Stress, värk, tomhet, trötthet, hopplöshet och frustration påverkar hela människan. För att uppnå harmoni och inre balans måste kropp och själ samarbeta. Idag är det allmänt känt och accepterat att vårt fysiska välbefinnande påverkas av våra tankar, känslor och mentala inställning.

 

TrueSelf utbildar i Reiki som är en naturlig metod för stressreducering och djupavslappning. Denna beröringsmetod är visserligen gammal men passar fantastiskt bra för oss moderna tidseffektiva människor. Den är lätt att lära sig och du kan utvecklas hur långt som helst inom Reiki och Karuna Reiki ®.

 

Kanske letar du efter ett sätt att få inre stillhet och ro så att själen hinner ikapp kroppen. Kanske behöver du återhämta försvunnen livsenergi. Kanske känner du en längtan i dina händer och i ditt hjärta att hjälpa andra.

 

Oavsett varför du kom hit – du är här just nu.

Välkommen att gå in på www.marianylow.se 

och läs mer om Reiki och Karuna ® Reiki, om behandlingar och kurser.

 

Usui Holy Fire Reiki Steg 1

Usui Holy Fire Reiki Steg 2

Usui Holy Fire Reiki Steg 3a /ART /Advanced Reiki Training

Usui Holy Fire Reiki Steg 3b /Reiki Master

Usui Holy Fire Reiki Master / Teacher

Holy Fire Karuna ®  Reiki 1 & 2

Holy Fire Karuna ® Reiki Master

 

Kurser i Stockholm och i Glastonbury, England.

 

Även andra utbildningar inom andlighet, friskvård, meditation och personlig utveckling

www.marianylow.se .

 

 

 

 

 

www.marianylow.se    TrueSelf   nylow@tele2.se
www.reikikaruna.se